تاریخ : چهارشنبه,۰۲ تير ۱۴۰۰     ساعت :     دمای تبریز : درجه